Hypertrofisk CardioMyopati (HCM) er en genetisk sygdom der bl.a. forekommer hos katte, hunde, svin og mennesker. Hvorledes HCM nedarves er stadig ikke fuldt klarlagt, dog fremgår det af en nyere videnskabelig artikel at sygdommen menes at være autosomal dominant nedarvet med inkomplet penetrance (genet er dominant, men sygdommen udvikles ikke altid i et sygt individ). Siden 1970´erne har det været kendt, at HCM er en almindelig årsag til hjertesvigt, blodpropper og tilfælde af pludselig død hos katte. 

Healthy_Heart

Et normalt hjerte

HCM_diagnosticeret_hjerte

Et HCM diagnostiseret hjerte

HCM er karakteriseret ved en abnormal fortykkelse af hjertemusklen, primært øverst i venstre side af hjertet. Som følge af denne fortykkelse af hjertevæggen, så bliver hjertet mindre elastisk, således at hjertet ikke længere så nemt fyldes af sig selv. En sekundær konsekvens er, at der bliver mindre plads i venste hjertekammer til blodet hvilket medfører, at en mindre end normal mængde blod pumpes ud i systemet for hvert hjerteslag. Den tykke hjertemuskel kan skabe turbulens i blodet, eller give utæthed af hjerteklapperne i venstre side af hjertet. Dette kan give mislyd på hjertet, hvilket kan høres af dyrlægen via et stetoskop.

Katte med HCM kan udvikle væske i eller omkring deres lunger, som kan føre til besværet vejrtrækning. Andre dyr viser måske slet ingen tegn overhovedet, men de kan pludselig falde døde om, mest på grund af pludselige alvorlige rytmeforstyrrelser. Nogle katte udvikler blodpropper, der kan forårsage paralyse af bagbenene.

HCM er en medfødt sygdom, der i mange tilfælde udvikler sig langsomt – nye undersøgelser viser at der ikke er nogen aldersgrænse for hvornår sygdommen kan diagnosticeres første gang. Derfor bør du få HCM scannet din sphynx regelmæssigt gennem hele dens levetid.

En certificeret kardiolog bør foretage en ekkokardiografisk udredning (ultralydsundersøgelse) af din sphynx – og gerne en kardiolog der er medlem af PawPeds’ HCM-helbredsprogram, som er opstartet 1. januar 2004. Resultaterne fra disse undersøgelser indgår i et større forskningsprogram, der med tiden forhåbentligt kan give os flere informationer om HCM.

Findes der en behandling?

Desværre kan HCM ikke helbredes, men diagnosticerede katte kan behandles medicinsk, ofte med rigtigt gode resultater. Afhængig af kattens symptomer og sygdommens stadie kan beta-blokkere og/eller ACE-inhibitorer (acetylcholinesterase-inhibitorer) benyttes. Endvidere kan der gives vanddrivende medicin.

Hvorledes udføres en HCM test?

Katten undersøges ved hjælp af en ultralydsscanner (ekkokardiografisk test) hvor du kan se om der er nogen abnormale fortykkelser i hjertet, hvordan hjertet slår og hvorledes blodflowet er.

Undersøgelsen er smertefri og tolereres normalt ganske godt af kattene. I nogle lande scannes kattene mens de ligger ned, i andre står kattene op. For at få en god kontakt til kattens hud og for få et godt billede, benyttes en undersøgelses-gel. Undersøgelsen varer som regel 30-40 minutter.

Der bliver arbejdet intenst på at udvikle en dna-test der kan påvise sygdommen, bl.a. i USA og i Frankrig, men det ansvarlige gen er desværre endnu ikke lokaliseret.

 

Denne artikel er delvist sakset fra PawPeds og delvist skrevet af Britt Schwartz, Katteri Talk About.